Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Forskningsområde

Type 1 diabetes

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er psykosociale aspekter af livet med type 1 diabetes som voksen og muligheden for at yde støtte i den første tid med sygdomen.

Med min baggrund som sygeplejerske har jeg arbejdet klininsk indenfor diabetes i 15 år med fokus på at etablere tværfagligt samarbejde med henblik på at fremme klinisk praktisk og forskning til gavn for mennesker med diabetes.

Jeg har erfaring med co-design metoder og forskellige kvalitative metoder så som metasyntese og narrativ tilgang og inkorporerer også kvantitative methoder i min forskning.

Aktuel forskning

Mit post doc studie udforsker hvilke behov voksne med ny-diagnosticeret type 1 diabetes har i relation til at kunne håndtere sygdommen. Studiets formål er: 1) Udvikling og testning af  psykosociale støtteværktøjer som kan fremme håndtering af sygdommen hos voksne med ny-diagnosticeret type 1 diabetes 2) integration af disse støtteværktøjer i et bio-psyko-socialt rammeprogram udviklet i samarbejde med voksne med type 1 diabetes og sundhedsprofessionelle 3) feasibility test af rammeprogrammet 4) udvikling af en protokol til RCT

Mulige interessekonflikter

Ingen

ID: 52811212