20062024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsområde

1.Diabetisk nefropati:

 • Kliniske studier om biomarkører og screeningmetoder til at identificere personer med øget risiko for hjertekarsygdom og udvikling af eller progression af diabetisk nyresygdom.

 • Kliniske interventionsstudier med farmaka målrettet forebyggelse af diabetisk nyresygdom samt hjertekarsygdom.2. Hypertension og karstivhed

 • Kliniske interventionsstudier målrettet behandling af resistent hypertension

 • Kliniske studier med fokus på karstivhed både i forbindelse med intervention og risikostratificering.

Aktuel forskning

 • PROTON-PeRsOnalising Treatment Of diabe

 • Magnus Jensen, Flemming Olsen, Kardiologisk afd. Gentofte Hosp

  Harald Mischak, Mosaiques Diagnostics, Hannover.

   

  C3M i type 2 diabetes
  Formål: At undersøge sammenhængen mellem fibrosemarkøren C3M og kardiovaskulær sygdom og fald i nyrefunktion i  200 patienter med type 2 diabetes og 6 års follow-up.

  Samarbejdspartnere:

  Federica Genovese og Daniel Guldager Kring Rasmussen, Nordic Bioscience

   

 • tic Nephropathy - konsortium

 • Formål: At udvikle personlig medicinsk behandling for diabetisk nefropati baseret på multidimensionel omics-baseret fænotypning af diabetes.

  Samarbejdspartnere:

  Prof.Dr.Per-Henrik Groop, Helsinki, Finland

  Hiddo Lambers Heerspink, University Medical Center Groningen, Holland

  Prof.Dr.Andrzej Krolewski, Joslin Diabetes Center, Boston

   

Herunder:

 • PROTON – tværsnitsundersøgelse

  Formål: at søge viden om mekanismer, der ligger til grund for udvikling af nyresygdom i type 1 diabetes. Herunder tværsnits-undersøgelse af glycocalyx , tarm-bakterier, autonom og perifer neuropati, FACS analyse, proteomics og metabolomics.

  Samarbejdspartnere:

  PROTON-partnere nævnt ovenfor

  Prof. Dr.Oluf Borbye Pedersen og Torben Hansen, Københavns Universitet

  Markku Lehto

  Harald Mischak

   

  PROTON– Autonom Neuropati

  Formål: At undersøge sammenhængen mellem autonom dysfunktion og forskellige grader af diabetisk nyresygdom samt dets relation til markører for mikrocirkulation, urin proteomics og etablerede kardiovaskulære biomarkører for endotel dysfunktion.
  Samarbejdspartnere:

  PROTON-partnere

  Prof.Luciano Bernardi and Marco Bordino, Padua University, Italy

  PROTON – MicroREx

  Formål: At undersøge reproducerbar og undersøgelsesomstændigheder for nyt apparatur GlycoCheck ® til vurdering af mikrocirkulation

  Samarbejdspartnere:

  PROTON-partnere

  Prof. Hiddo Lambers Heerspink, University Medical Center Groningen, Holland

   

   

 • ital.

ASTRONAUT 

Formål: At undersøge effekten af SLGT2-hæmmere på renal oxygenering hos patienter med type 1 diabetes sammenlignet med raske kontroller. 

Samarbejdspartnere: Overlæge Ulrik B. Andersen Kinik for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Glostrup Hospital, Overlæge Bryan Haddock Kinik for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Glostrup Hospita, Lektor, teamleder, Joachim Størling, Immunodiabetology Team, Clinical Research, T1D Biology, Postdoc. Joana Mendes Lopes de Melo, Translational Type 1 Diabetes Research

 PLATON

formål: At undersøge effekten af aspirin på trombocytaggregation i T1D stratificeret ud fra grad af proteinuri samt undersøge prevalensen af plaques ved UL af carotiderne.

samarbejdspartnere: Professor, klinikchef Henrik Sillesen, Karkirurgisk Klinik, Professor, overlæge Anne-Mette Hvas, Institut for Klinisk Medicin, Århus


RenaKVit

Formål: At undersøge effekten af 12 måneders supplement med Vitamin K2 på karstivhed og knoglestruktur i 200 dialysepatienter.

Samarbejdspartnere: ph.d.stud Karin Schousboe, Ovl.Peter Marckman, Nefrologisk afdeling, Roskilde Hospital, ovl. Ditte Hansen, nefrologisk afdeling, Herlev Hospital.

Mulige interessekonflikter

Ingen

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Marie Frimodt-Møller er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller