Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

PRÆSENTATION:

Lars Vedel Kessing er ekspert i klinisk, epidemiologisk, genetisk og neurobiologisk forskning i årsager til og behandling af affektive lidelser (depression, mani og bipolar lidelse (manio-depressiv sygdom).

Lars Kessing er leder af the Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC, https://www.psykiatri-regionh.dk/forskning/forskningsomraader/Neuropsykiatri/cadic/Sider/default.aspx) ved Psykiatrisk Center København.


Primære forskningsområder

Det overordnede videnskabelige mål er, at undersøge biologiske (herunder genetiske) og psykologiske risikofaktorer for debut, forløb og outcome ved affektive lidelser samt effekten af behandling på disse forhold.

Igangværende forskning fokuserer på at identificere genetiske, biologiske og psykologiske markører for debut, recidiv og behandlingsrespons ved depressiv og ved bipolar lidelse. Endvidere forskes i kognitive gener (problemer med hukommelse, indlæring og planlægning) ved affektive lidelser.

I aktuelle EU-projekter udvikles en APP til elektronisk monitorering via mobil telefon til brug ved bipolar lidelse og depression.


CV

Uddannelse

  • 1986 Cand.med., Det Lægevidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • 1999 Speciallæge i psykiatri.
  • 2001 Den medicinske doktorgrad, Det Lægevidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet


Hovedansættelser

1995-1998 Klinisk assistent, Psykiatrisk afd., Rigshospitalet

2001-2002 Overlæge, Psykiatrisk afd., Rigshospitalet

2002-2007 Professor og overlæge (5-årrigt forskningsprofessorat og 1 års forlængelse) Psykiatrisk afd./Rigshospitalet

2008- Aktuelle ansættelse: Professor og overlæge (ordinært lærestolsprofessorat) Psykiatrisk Center København, afd. O, Rigshospitalet


Øvrige aktiviteter 2004-

Initiativtager til og ekstern leder af regional specialklinik: Kompetence center for Affektive lidelser, Psykiatrisk Center København, af. O, Rigshospitalet

2009 Stifter og tidligere formand for Dansk Selskab for Affektive Lidelser (www.dsal).

Formand for flere arbejdsgrupper til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer for Farmakologisk behandling af Bipolar lidelse samt Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV-rapport): ”Forebyggende ambulant behandling ved svær affektiv lidelse (depression og mani)”. www.cemtv.dk.


Internationale videnskabelige priser

  • 2010 NARSAD Bipolar Mood Disorder Prize (National Alliance for Research in Schizophrenia and Affective Disorders). International pris for “Outstanding Achievement in Bipolar Mood Disorder Research”.
  • 2016 Travelling Professor Award for the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lars Vedel Kessing er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller