20012023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Primære forskningsområder

Min forskning dækker patient- og sundhedsprofessionelperspektiver i patientuddannelse, psykosocial behandling, sundhedsfremme og forebyggelse i forbindelse med kroniske sygdomme som kræft, hjertesygdom og diabetes. I en årrække har jeg udført sundhedstjenesteforskning, herunder vurderinger af sundhedsteknologier; undersøgelser af sundhedsvæsenets faglige praksis og patientens præferencer, holdninger, ønsker og behov. Min forskningsaktivitet er nu fokuseret på udvikling af forskningsbaserede, innovative diabetesuddannelsesmodeller, metoder og koncepter til psykosocial støtte til personer med diabetes og deres familie. Forskningsmetoder fokuserer på inddragelse af målgrupper i forskningsprocesser og resultater, typisk interventionsprogrammer, herunder uddannelse af sundhedsprofessionelle. Det endelige mål er at udvikle forskningsbaserede interventioner, der skal forhindre komplikationer af diabetes og øge livskvaliteten hos personer med diabetes og deres familie gennem gensidig social støtte og diabetesselvforvaltningskompetence. Ofte bruger jeg rammerne for designbaseret forskning baseret på filosofien om et bredt begreb om sundhed, lighed i sundhed, empowerment, anvendelse af et indstillingsperspektiv og involvering af målgrupper. Dette omfatter anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder, teori-drevet evaluering og udvikling af innovative metoder, f.eks. til måling af patientinddragelse i behandlingsprocesser og patientuddannelse, diabetesspecifik social kapital, diabetesidentitet og familiefunktion. Begreber omfatter følgende målgrupper: personer med type 1 og 2 diabetes, dårlig glykæmisk kontrol, specifik sårbarhed (kort eller ingen uddannelse), etniske minoritetsgrupper, psykiatriske diagnoser, pre-adolescents, emerging adults, voksne med nyligt diagnosticeret type 1 diabetes, personer med diabetse på arbejdsmarkedet og familier / sociale relationer. Kontekster omfatter diabetesklinikker, kommuner, hospitaler, patientforeninger, almen praksis.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Ingrid Willaing Tapager er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller