Personlig profil

Uddannelse og grader

2004: Ph.D.-grad i biokemi ved Roskilde Universitets Center

1999: Naturvidenskabelig kandidat eksamen (cand.scient) i kemi og molekylær biologi, Roskilde Universitets Center

1982: Laborant, Laborantskolen, København

Ansættelser

Siden 2006: Seniorforsker/kemiker på Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. Daglig leder af analytisk kemisk laboratorium på Klinik for Vækst og Reproduktion

2006: Forsker ved Afd. for Fødevarekemi, Institut for Fødevare sikkerhed og Ernæring

2004-05: Post Doc, Afd. for Toksikologi og Fødevaresikkerhed, Institut for Fødevare sikkerhed og Ernæring.

2000-03: PhD-stud., Afd. for Toksikologi og Fødevaresikkerhed, Institut for Fødevare sikkerhed og Ernæring.

1983-92: Laborant, Bevaringsafdelingen, Nationalmuseet

1982: Laborant, S.Dyrup og Co

1981-82: Laborant, Institut for metallære, Danmarks Tekniske Højskole

 

Primære forskningsområder

Som seniorforsker har mit primære forskningsområde siden 2006 været 1) udvikling af avancerede multiple LC-MS/MS metoder til analyse af steroidhormoner og ikke-persisterende hormonforstyrrende stoffer (EDC'er) i biologiske matrixer og 2) human biomonitoring (HBM) og forskning i eksponering for EDC'er og deres metaboliske distribution, nedbrydning og udskillelse samt interaktioner mellem EDC'er og naturlige forekommende steroidhormoner, samt andre effekter relateret til børns vækst og udvikling, samt human  reproduktion og 3) udvikling af humane referencematerialer til steroidhormoner baseret på LC-MS/MS målinger til brug i klinikken og forskningsprojekter. Jeg deltager i såvel nationale som internationale forskningsprojekter, bl.a. i projekter for Center for Hormonforstyrrende Stoffer.

Kommentarer til publikationsliste

Total antal original publicationer (Aug. 2019): 94, H-index: 32 (ISI, web of science), 36 (google scholar), Total citations: >3200 (ISI, web of science), >4700 (google scholar)

Andre publikationer: 4, Bogkapitler: 2, Videnskabelige raporter: 13

ORCID:               0000-0002-3180-9879

Expertise

Seniorforsker og laboratorieleder med specifik erfaring i analyse af steroid hormonner og hormonforstyrrende stoffer målt ved hjælp af LC-MS/MS. Som leder af laboratoriet for analytisk kemi på Afd. for Vækst og Reproduktion, er jeg overordnet ansvarlig for udvikling, drift og vedligeholdelse af alle LC-MS/MS baserede analysemetoder. Laboratoriet analyserer mere end 12.000 patient- og forskningsprøver årligt og dækker metoder indeholdende fra 3 til 38 analytter til analyse af steroidhormoner, hormonforstyrrende stoffer og peptidhormoner. Laboratoriet er DANAK akkrediteret og deltager i inter lab. validerings- og kontrolprogrammer. Desuden er laboratoriet udnævnt til referencelaboratorium i det internationale harmoniserede program til human biomonitering i EU (HBM4EU) 

Aktuel forskning

1. Development of new analytical methods based on LC-MS/MS for estrogens and new chemical substitutes of "old" well-known EDCs.

2. Human bio-monitoring of several EDCs in different subgroups of the Danes.

3. Distribution of UV filters to different human matrices (urine, serum, amniotic fluid and seminal plasma) and possible associations between exposure to UV filters and human reproductive health.

4. Association between exposure to several different EDCs and growth and puberty development in Danish children and adolescents from the Copenhagen Puberty Study. 

Mulige interessekonflikter

No

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Hanne Frederiksen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller