Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Gregers Stig Andersen

Gregers Stig Andersen

Seniorforsker

Niels Steensens Vej 2-4

Bygning: NSK

2820 Gentofte

Danmark

Vis graf over relationer

Forskningsområde

Epidemiolog med baggrund i Folkesundhedsvidenskab og en PhD fra Københavns Universitet. Mit overordnede forskningsområde er fedme, diabetes og kardiovaskulær sygdom med særligt fokus på sårbare grupper af befolkningen både nationalt og globalt set. Jeg har gennem en årrække haft særligt fokus på at forstå hvordan vækst, sociale og biologiske faktorer tidligt i livet omsættes til sundhed og sygdom (og særligt ovenstående sygdomsområder) gennem livsforløbet. Dette har ført til at jeg har igangsat og fungerer som co-PI på en Etiopisk fødselskohorte (iABC) hvor børn og deres familier følges fra fødsel og op gennem livet og som har til formål at adressere netop disse problemstillinger. Et andet fokusområde er epidemiologien omkring diabetes og komplikationer til diabetes blandt etniske minoriteter, migranter og andre sårbare grupper i det danske samfund, hvilket jeg har studeret ved at koble nationale registre og kliniske databaser. Jeg har mange års erfaring med opstart, implementering, analyse og affrapportering af observationelle studier, kliniske trials og registerstudier i både indland og udland. Mange års koordinering og ledelse at forsknings- og public health programmer i ind- og udland har således blandt andet ført til flere længerevarende udstationeringer bl.a. i Etiopien og Bolivia.

ID: 50221441