Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

CV

 

Gorm Greisen, born 1951

Nuværende arbejdsplads: Afdelingen for intensiv terapi af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet

Uddannelse

1982 – 1989 Dr.Med. Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Københavns Universitet

1977 – 1978 Diploma of tropical medicine, Institute ‘Prince Leopold’, Antwerpen

1969 – 1976 Cand. Med. Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Københavns Universitet

1971 - 1974 B.Sc. (datalogi) Københavns Universitet

Employments

2021 - professor emeritus, Københavns Universitet

2021 - ulønnet overlæge, afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Righospitalet

2013 - 2019 Ordførende professor, pædiatri, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

2009 - 2012 Viceinstitutleder, Institut for gynækologi, obstetrik, og pædiatri, Københavns Universitet

2001 - 2012 Klinikchef, Neonatalafdelingen, Rigshospitalet

1998 – 2021 Professor i pædiatri, Københavns Universitet

1991 - 2021 Overlæge, Neonatalklinkken, Rigshospitalet

 

Forskning og forskningsledelse

Forskningsfelter

  • Årsager til hjerneskade hos tidligt fødte børn
  • Hjernens blodgennemstrømning og iltning
  • Opfølgningsstudier for at belyse risiko for senfølger
  • Vækst før og efter fødslen
  • Vækst i perinalperioden og metabolisk programmering
  • Interventioner i neonatalperioden for at forbedre sundheden senere hen
  • Videnskabsetik

Leder forskning om hjernens gennemblødning, iltning, hjerneskade, og neuropsykologiske senfølger hos tidligt fødte børn og om vækst i perinatalperioden. Leder af SafeBoosC projectet. klinisk koordinator of the NEOMUNE projectet. Medlem af styregruppen i 4 europæiske forsknings- og uddannelsesprojekter. Præsident for European Society for Paediatric research og for International Pediatric Research Foundation. Formand for en regional videnskabsetisk komite. Formand for det Etiske Råd.

Priser og æresbevisninger

2021 Joint European Neonatal Societies pris

2017 Kleins legat 

2014 Ridder af Dannebrog

2008 Den Centrale Videnskabsetiske komites pris

2007 William Ottesen pris

1994 Danin Fondens pris

Andre videnskabelige kvalifikationer

Inviteret foredragsholder ved mere end 100 internationale møder. Organiseret European society of Paediatric Research kongres 1999, formand for den videnskabelige komite 2013. Vejleder for mere end 30 phd-studerende

Publicationer: mere end 350 i PubMed. I WebofScience: H-index 49, mere end 7500 citationer

Patenter: Ingen

 

 

ID: 9263