Personlig profil

Kort præsentation

Frederik er cand.psych. og ph.d. i sundhedsvidenskab. Han er ansat som postdoc ved Københavns Universitet, Rigshospitalet og Elsass Fonden, hvor han laver forskning og giver undervisning i neurorehabilitering med fokus på voksne med erhvervet hjerneskade og cerebral parese. Fra 2018 til 2022 var Frederik ansat som klinisk neuropsykolog på et hjerneskaderehabiliteringscenter i kommunalt og privat regi. Hans primære forskningsinteresser er inden for neurorehabilitering, herunder træthed (fatigue), neuropsykologisk rehabilitering, behandlingsteori og anvendt psykometri. Hans ph.d. projekt handlede om rehabilitering af træthed ved erhvervet hjerneskade. Frederik har siden 2020 været kasserer og bestyrelsesmedlem af Selskabet Danske Neuropsykologer.

Uddannelse og grader

2022: Ph.d. i sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet

2017: Cand.psych., Københavns Universitet

Ansættelser

Siden 2022: Postdoc v/ Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet; Videnscenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet; og Elsass Fonden

2021 - 2022: Neuropsykolog v/ Cervello

2020 - 2021: Ph.d.-stipendiat v/ Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

2018 - 2021: Neuropsykolog v/ BOMI

2017 - 2018: Forskningsassistent v/ Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, Rigshospitalet

2015 - 2016: Forskningsassistent v/ Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Interesseområder

Jeg er interesseret i forholdet mellem hjerne og adfærd, tanker og følelser. Herunder hvordan sygdom og skade på hjernen og forstyrrelser i hjernens udvikling påvirker dette forhold, og hvordan funktionsniveauet kan genoptrænes, genoprettes eller udvikles og understøttes, når hjernen har taget skade eller dens funktioner er forstyrret.

Forskningsinteresser

Min forskning drejer sig om neurorehabilitering, langvarige konsekvenser af hjerneskade og kognitive forstyrrelser med et særligt fokus på fatigue (træthed) som følgevirkning ved kronisk sygdom. Min forskning beskæftiger sig blandt andet med:

  • Udredning, måling og kvantificering af psykiske egenskaber i relation til neurorehabilitering
  • At identificere, definere og beskrive de "aktive ingredienser" i rehabiliteringsindsatser
  • Evaluering af effekt i komplekse, sammensatte, tværfaglige og individuelt målrettede behandlingstiltag

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Frederik Lehman Dornonville de la Cour er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller