Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Forskningsområde

Sundhedsfremme, Diabetes Forebyggelses Forskning

Primære forskningsområder

Min forskning er centreret omkring udvikling og evaluering af indsatser, metoder og modeller til brug i komplekse, real-life populationsbaserede sundhedsfremmeinterventioner. Indenfor dette område har jeg forsket i strukturel forebyggelse og fysisk aktivitet, tobaksforebyggelse, partnerskaber, samskabelse og social ulighed samt indsatser på erhvervsuddannelser (EUD).

I min forskning har jeg udviklet en ny metode til at måle børns bevægelsesmønstre, så det er muligt objektivt at belyse bevægelsesmønstre. Metoden er fx anvendt til at estimere effekt af ændringer i det byggede miljø på bevægelsesmønstre og fysisk aktivitet. Som forsker på Steno har jeg bl.a. været ansvarlig for at udvikle og evaluere en partnerskabsindsats i samarbejde med tre kommuner og 11 boligorganisationer (2015-2018). Her arbejdede jeg både kvantitativt og kvalitativt med at udvikle ny viden om samskabelse med beboere i udsatte boligområder og ny viden om samarbejde og partnerskaber mellem professionelle omkring sundhedsfremme og forebyggelse. En viden og erfaringer, som jeg bygger ovenpå i to aktuelle samarbejdsprojekter: Vores Sunde Hverdag (2017-2022) og Det sektor fri forebyggelseslaboratorie (2018-2022).

Som bidrag til ny viden om social ulighed i sundhed, har jeg bl.a. opsummeret viden om sammenhænge mellem social ulighed i sundhed og udsatte boligområder i en antologi, og i ASPHALT projektet (2018-2020) været med til at debattere hvordan fysisk aktivitet i udsatte boligområder kan medvirke til at reducere social ulighed i sundhed.

De sidste to år har jeg derudover arbejdet målrettet med at opdyrke sundhedsfremme på erhvervsuddannelser (EUD) som et strategisk indsatsområde, da det er en setting med stort potentiale for at nå en udsat gruppe i risiko for udvikling af livstilssygdomme. Da området er underbelyst, har vi initialt arbejdet med at kortlægge området, herunder har vi netop afsluttet dataindsamlingen på den første repræsentative nationale sundhedsprofil på EUD. I 2018 opstartede vi interventionsprojektet Røgfri Skoletid på EUD, som foregår på ni EUD skoler, hvor vi i samarbejde med Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse understøtter skolerne i at indføre røgfri skoletid samt evaluere indsatsens virkninger og implementering (2018-2022).

Mulige interessekonflikter

Ingen

ID: 50239081