Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Sundhedsfremme, Diabetes Forebyggelses Forskning

Primære forskningsområder

Min forskning er centreret omkring udvikling og evaluering af indsatser, metoder og modeller til brug i komplekse, real-life populationsbaserede sundhedsfremmeinterventioner. Indenfor dette område har jeg forsket i strukturel forebyggelse og fysisk aktivitet, tobaksforebyggelse, partnerskaber, samskabelse og social ulighed samt indsatser på erhvervsuddannelser (EUD).

I min forskning har jeg udviklet en ny metode til at måle børns bevægelsesmønstre, så det er muligt objektivt at belyse bevægelsesmønstre. Metoden er fx anvendt til at estimere effekt af ændringer i det byggede miljø på bevægelsesmønstre og fysisk aktivitet. Som forsker på Steno har jeg bl.a. været ansvarlig for at udvikle og evaluere en partnerskabsindsats i samarbejde med tre kommuner og 11 boligorganisationer (2015-2018). Her arbejdede jeg både kvantitativt og kvalitativt med at udvikle ny viden om samskabelse med beboere i udsatte boligområder og ny viden om samarbejde og partnerskaber mellem professionelle omkring sundhedsfremme og forebyggelse. En viden og erfaringer, som jeg bygger ovenpå i to aktuelle samarbejdsprojekter: Vores Sunde Hverdag (2017-2022) og Det sektor fri forebyggelseslaboratorie (2018-2022).

Som bidrag til ny viden om social ulighed i sundhed, har jeg bl.a. opsummeret viden om sammenhænge mellem social ulighed i sundhed og udsatte boligområder i en antologi, og i ASPHALT projektet (2018-2020) været med til at debattere hvordan fysisk aktivitet i udsatte boligområder kan medvirke til at reducere social ulighed i sundhed.

De sidste to år har jeg derudover arbejdet målrettet med at opdyrke sundhedsfremme på erhvervsuddannelser (EUD) som et strategisk indsatsområde, da det er en setting med stort potentiale for at nå en udsat gruppe i risiko for udvikling af livstilssygdomme. Da området er underbelyst, har vi initialt arbejdet med at kortlægge området, herunder har vi netop afsluttet dataindsamlingen på den første repræsentative nationale sundhedsprofil på EUD. I 2018 opstartede vi interventionsprojektet Røgfri Skoletid på EUD, som foregår på ni EUD skoler, hvor vi i samarbejde med Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse understøtter skolerne i at indføre røgfri skoletid samt evaluere indsatsens virkninger og implementering (2018-2022).

Mulige interessekonflikter

Ingen

Aktuel forskning

 1. Title: New Approaches to Wellbeing and Movement (2015-2018)

  Aim: The partnership was funded with the aim to contribute to increase mental wellbeing and physical activity in less advantaged communities across three municipalities by developing partnerships between social housing development plans and health promoters. (2015-2018).

  Collaborators: Health Promotion Departments (HPD) across four administrative units across Køge, Roskilde and Copenhagen municipality, 11 social housing organizations, and a research institution (SDCC)

 2. Title: Health promotion and capacity at Danish Vocational schools (2017-2018)
  Aim: To investigate how vocational schools work with health promotion and explore capacities to do this
  Collaborators: Danish Heart Foundation

 3. Title: Tobacco-Free-Schools in vocational schools in Denmark (Pilot study 2017-2018)
  Aim: The pilot study identifies effective and feasible methods and approaches to implement Tobacco-Free-Schools at vocational schools in Denmark

  Collaborators: Danish Heart Foundation

 4. Title: ASFALT – a research project and intervention targeting children and youth in disadvantaged neighbourhoods (development and feasibility study 2018-2020)

  Aim: The vision is to prevent obesity and diabetes, by promoting physical activity among children and youth aged 8-25, and thereby making them more physically active in their daily life and strengthening their social relations, well-being and empowerment.

  Collaborators: ASPHALT is a research project and an intervention developed in collaboration between the non-profit organization GAME and Steno Diabetes Centre Copenhagen. Four larger Danish municipalities: Esbjerg, København, Viborg and Aalborg, are partners in the project, which is expected to run from 2017-2022.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Charlotte Demant Klinker er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller