Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Birgitte Lidegaard Frederiksen

(Tidligere)

Vis graf over relationer

CV

Jeg er speciallæge i samfundsmedicin med fokus på epidemiologi  og administrativ medicin. Jeg har i syv år arbejdet som læge på kliniske afdelinger, og har siden 2006 arbejdet med epidemiologisk, registerbaseret forskning på ph.d.- og seniorforskerniveau.

  

Kompetencer

Epidemiologi 

 • Seniorforsker og epidemiolog - HNPCC registeret, Klinisk Forskningscenter
 • Post doc (2 år) – samarbejde med Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse

 • Ph.d. afhandling (2009). Epidemiologisk registerbaseret projekt på baggrund af data fra Dansk Kolorektalcancer Database og flere centrale databaser

 • Epidemiologisk rådgivning af bestyrelser for danske kliniske kvalitetsdatabaser, udarbejdelse og evaluering af årsrapporter herfra

 • Statistik – erfaring indenfor basal statistisk, logistisk regression, overlevelsesanalyser, additive modeller

 • Scientific writing til peer-reviewed tidsskrifter (se under ’Publications’) 

Bred klinisk erfaring

7 års erfaring fra ansættelser på hospitalsafdelinger (indgående kendskab til sundhedsvæsenets funktioner og arbejdsgange, kommunikation, udredning og behandling af patienter, interaktion med øvrigt sundhedsfagligt personale). Herunder: 

 • Øre-næse-hals (3 år 5 mdr)

 • Onkologi (6 mdr)

 • Kirurgi (6 mdr)

 • Mikrobiologi (1 år)

 • Turnus – ortopædkirurgi, intern medicin, almen praksis (1 år 6 mdr) 

Administrativ medicin

 • Speciallæge i samfundsmedicin

 • Epidemiolog i HNPCC registeret
 • Indgående kendskab til, og samarbejde med, de fleste aktører i sundhedsvæsenet (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Regioner, videnskabelige selskaber, klinikere ansat på hospitaler og almen praksis

 • Projektledelse (projekter:  udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for slidgigt i knæ (projektleder og mødeleder for arbejdsgruppe bestående af eksterne eksperter),  statusrapporter for specialeplanlægning (ansvarlig for udvikling af model), proces for placering af protonstråleanlæg i DK)

 • Projektmedarbejder (projekter: Kræftplan 3 (revision af kræftpakker), opsamlende ansøgningsrunde for specialeplanlægning (vurdering af ansøgning), konceptudvikling af nationale kliniske retningslinjer, udarbejdelse af anbefalinger vedrørende screening for livmoderhalskræft)

 • Sagsbehandling (udarbejdelse af bidrag til Ministeren for sundhed og forebyggelse, sagsbehandling af ansøgninger om højt specialiseret behandling i udlandet, sagsbehandling vedrørende bistand fra second opinion udvalget, løbende ændringer i specialeplanen)

 • Sagsbehanding og rådgivning for det Nationale Indikator Projekt, NIP 

 

Ansættelser

2013-                Seniorforsker og epidemiolog, HNPCC regeisteret, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital

2012-2013         Embedslægeassistent, Embedslægeinstitutionen Øst

2011-2012         Læge, Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sygehuse og Beredskab

2009-2011         Post doc / klinisk epidemiolog, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Kompetencecenter Øst for nationale kliniske databaser

2006-2009         Ph.d. studerende, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

1999-2006         Kliniske ansættelser

                                   

Uddannelser

2013                    Speciallæge i samfundsmedicin

2006-2009         Ph.d.-studie, Københavns Universitet,  ph.d.-afhandling: ‘Impact of socioeconomic status on the outcome of colorectal cancer treatment’

1990-1998         Lægevidenskabelig kandidatuddannelse, Københavns Universitet           

1989-1990         Franskkurser for udlændinge, Universitet i Louvain la Neuve, Belgien

1986-1989         Matematisk-fysisk studentereksamen, Ballerup Gymnasium                      

 

Anden forskningserfaring

Vejleder for en ph.d. studerende (igangværende)

Vejleder for en MPH studerende (bestået – karakter 10)

Reviewer for tidsskrifterne International Journal of Epidemiology og British Journal of Cancer

 

Undervisning

Prægraduat undervisning: Kursus i Medicinsk sociologi, 2009-2010,

Klinisk undervisning i øre-næse-hals 2002-2003

Postgraduat undervisning: Undervisning i epidemiologi for kommende speciallæger 2009-2012

Ph.d. kursus: Undervisning og kursustilrettelæggelse af ph.d. kursus vedr. social epidemiologi og DAG-teori (directed acyclic graph), 2011

Medlem af censorkorpset for medicinstuderende ved danske universiteter indenfor epidemiologi, 2009-2011

 

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem af Dansk Epidemiologisk Selskab 2009-2011

 

 

 

 

ID: 173620