Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Kort præsentation

Klinisk lektor Birgitte Brock er uddannet fra Aarhus Universitet (cand.med.), Danmark i 1992. Hun forsvarede sin ph.d. afhandling i 1998 og blev speciallæge i Klinisk Farmakologi 2004. Samme år blev hun lektor på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet og overlæge i Klinisk Farmakologi på Aarhus Universitetshospital. I 2008 var hun under orlov et år overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. I 2011 blev hun viceinstitutleder på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, indtil hun i 2012 blev overlæge og sektionsleder på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Klinisk Institut parallelt med et lektorat på Institut for Biomedicin. I 2016 blev hun Master i Offentlig Ledelse. Siden juni 2017 har hun været Forskningschef for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og siden juni 2018 klinisk lektor ved Københavns Universitet, Danmark.

Birgitte Brock har bidraget til præklinisk og klinisk forskning med særlig fokus på translationel forskning indenfor klinisk farmakologi. Formålet med forskningen har haft fokus på udvikling og brug af lægemidler til behandling af Type 2 Diabetes med særlig interesse i GLP-1 aksens mulige antiinflammatoriske effekt i ved neurodegenerative komponenter af diabetiske senkomplikationer og beslægtede neurodegenerative og autoimmune lidelser.

ID: 50651252