Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Forskningsområde

Erhvervsskoler som setting for sundhedsfremme og tobaksforebyggelse, herunder implementeringsforskning og forskning i at udvikle metoder til at adressere udsatte gruppers sundhed.

Sundhedsfremme, diabetes forebyggelsesforskning.

 

 

Primære forskningsområder

Udvikling, implementering og (formativ) evaluering af en sundhedsfremme- og tobaksforebyggelsesindsats på erhvervsskoler. Specifikt: At understøtte interesserede erhvervsskoler i at indføre ”røgfri skoletid” samt evaluere indsatsen. Et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og SDCC.

Nøgleord: Forskning i komplekse interventioner, "real life" settings og implementering – i et tæt samarbejde med praksis.

Aktuel forskning

Titel: Røgfri Erhvervsskoler (2018-)
Formål: At understøtte interesserede erhvervsskoler i at indføre røgfri skoletid samt udbrede viden om implementering af røgfri skoletid. Et forsknings- og interventionsprojekt.

Samarbejdspartnere: Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse

Titel: Udbredelse af røgfri skoletid på erhvervsskoler. En forundersøgelse til en effektiv tobaksforebyggelsesindsats på erhvervsskoler.(Forundersøgelse 2017-2018)
Formål: Forundersøgelsen skal identificere effektive og mulige metoder og tilgange til at implementere røgfri skoletid på erhvervsskoler
Samarbejdspartnere: Hjerteforeningen og cph:learning

Titel: Sundhedsfremme og implementeringskapacitet på de danske erhversskoler(2017-2018)
Formål: Belyse hvordan der arbejdes med sundhedsfremme på de danske ervervsskoler samt belyse skolernes implementeringskapacitet
Samarbejdspartnere: Hjerteforeningen

Mulige interessekonflikter

Ingen

ID: 50239038