Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Primære forskningsområder

Tværsektorielle partnerskaber: Udvikling og afprøvning af redskaber og metoder til at styrke og facilitere tværfaglige og -sektorielle partnerskaber, herunder involvering af den private sektor, mobilisering af relevante lokale aktører og ressourcer samt udvikling af et dialogredskab til partnerskabsdannelse.

Systems Thinking: Teoretisk og praktisk udvikling og indsigt i holistiske analyser ved hjælp af systemkortlægninger. Har et fokus på systemernes overordnede og interrelaterede strukturer, mønstre og domæner fremfor udelukkende at adressere enkeltstående, specifikke begivenheder, som om de var isolerede fra det øvrige system. Er særligt velegnet til arbejdet med komplekse interventioner.

Formativ evaluering: Teoretisk og praktisk udvikling af evalueringsdesign og -redskaber til brug i formative evalueringer med henblik på at understøtte løbende læring samt stimulere og styrke udviklingen og fremdriften i et igangværende projekt. Den formative evaluering tager afsæt i Aktionsforskning og giver svar på, hvor et projekt skal hen, hvor projektet er nu, og hvordan projektet skal komme videre og håndtere eventuelle udfordringer.

Sundhedsfremmekapacitet i organisationer gennem partnerskaber: Forskning, der undersøger udviklingen af sundhedsfremme- og implementeringskapacitet i kommuner og uddannelsesinstitutioner ved opbygning af lokale partnerskaber mellem en lang række centrale aktører.

Samskabelse og brugerinvolvering: Mange års erfaring med inddragelse af borgere, patienter, fagprofessionelle og øvrige aktører, bl.a. igennem workshops, deltagerobservationer, etnografisk feltarbejde og interview samt Design Thinking.

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

ID: 56129210