Intet billede af Anne Sidenius
20142024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Primære forskningsområder

Tværsektorielle partnerskaber: Udvikling og afprøvning af redskaber og metoder til at styrke og facilitere tværfaglige og -sektorielle partnerskaber, herunder involvering af den private sektor, mobilisering af relevante lokale aktører og ressourcer samt udvikling af et dialogredskab til partnerskabsdannelse.

Systems Thinking: Teoretisk og praktisk udvikling og indsigt i holistiske analyser ved hjælp af systemkortlægninger. Har et fokus på systemernes overordnede og interrelaterede strukturer, mønstre og domæner fremfor udelukkende at adressere enkeltstående, specifikke begivenheder, som om de var isolerede fra det øvrige system. Er særligt velegnet til arbejdet med komplekse interventioner.

Formativ evaluering: Teoretisk og praktisk udvikling af evalueringsdesign og -redskaber til brug i formative evalueringer med henblik på at understøtte løbende læring samt stimulere og styrke udviklingen og fremdriften i et igangværende projekt. Den formative evaluering tager afsæt i Aktionsforskning og giver svar på, hvor et projekt skal hen, hvor projektet er nu, og hvordan projektet skal komme videre og håndtere eventuelle udfordringer.

Sundhedsfremmekapacitet i organisationer gennem partnerskaber: Forskning, der undersøger udviklingen af sundhedsfremme- og implementeringskapacitet i kommuner og uddannelsesinstitutioner ved opbygning af lokale partnerskaber mellem en lang række centrale aktører.

Samskabelse og brugerinvolvering: Mange års erfaring med inddragelse af borgere, patienter, fagprofessionelle og øvrige aktører, bl.a. igennem workshops, deltagerobservationer, etnografisk feltarbejde og interview samt Design Thinking.

Aktuel forskning

Fælles om Ungelivet

Formål: Et nytænkende og samskabende projekt, der er inspireret af tiltag fra Island med fokus på at fremme beskyttende faktorer, så rusmidler får en mindre central rolle i danske unges fællesskaber og aktiviteter. Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af en formativ evaluering i projektets 4-årige pilotfase, der skal bidrage til udviklingen af en række modeller for, hvordan kommunen kan være med til at skabe rammen om det gode ungdomsliv.
 
Samarbejdspartnere: Sundhedsstyrelsen, Trygfonden, Odder Kommune, Aalborg Kommune, Gentofte Kommune, Silkeborg Kommune, Sorø Kommune

Læs mere om Fælles om Ungelivet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
 

Data Sund EUD

Formål: Formålet med projekt Datadreven samskabelse og Sundhedsfremme på EUD (Data Sund EUD) er at udvikle og afprøve en evidensbaseret og bæredygtig model til sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsuddannelser. Dette gøres via afprøvning af Data-Sund-EUD-interventionen på 9 EUD-matrikler fordelt på de fire EUD-hovedområder. 
 
Samarbejdspartnere: Steno Diabetes Center Sjælland og 9 pilotkommuner, herunder lokale erhvervsskoler
 

PROVE IT

Formål: PROVE IT er et feasibility-studie, hvor en systemorienteret, participatorisk metode (kaldet ’Group Model Building’) til forebyggelse af overvægt på erhvervsuddannelser (specifikt på hovedområdet Omsorg, Sundhed & Pædagogik) afprøves med det formål at undersøge, om metoden kan:

  • bringe kommuner, praktiksteder, erhvervsuddannelser og relevante lokale aktører sammen i en systemforandrende proces
  • skabe sundhedsfremmende forandringer i hverdagen for elever på hovedområdet Omsorg, Sundhed & Pædagogik
  • skabe sundhedsfremmende forandringerne for ansatte på elevernes praktiksteder
  • føre til ændringer i elever og ansattes sundhed og trivsel – og bremse udviklingen i overvægt
  • føre til reduceret fravær blandt elever og ansatte på praktiksteder

Samarbejdspartnere: Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Sjælland, Aarhus Universitet, 2 x kommuner, 2 x erhversskoler samt et antal kommunale praktiksteder

 

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anne Sidenius er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller