Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Uddannelse og grader

1998

Cand.Scient (MSci) i biology ved Københavns Universitet

1992

Ph.D. grad i Celle- og Molekylær biologi ved Proteinlaboratoriet, Københavns Universitet

 

Ansættelser

1992 - 1995

Post doc og videnskabelig leder af hormonlaboratoriet (1992 - ), Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet,

1995 - 2000

Seniorforsker, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

2000 -

Forskningsleder, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, Laboratorieleder af hormonlaboratoriet, der i 2004 blev udvidet med et kemisk laboratorium

2006 -

Medlem af afdelingsledelsen, Afd. For Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

2008 -

Leder af Center for Hormonforstyrrende stoffer (cehos.dk)

2014 -

Medlem af EDMaRC management group, Ph.d. coordinator ved Juliane Marie Centret, Rigshospitalet for Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet

 

Forskningsområde

Siden begyndelsen af 1990'erne har mit forskningsområde primært endokrinologi med fokus på vækst og reproduktion. De senere år har jeg især beskræftiget mig med mandlig reproduktiv helbred med vægt på mandlige kønshormoner og deres rolle i gonade-udvikling og -funktion og måling af kønshormoner som kliniske biomarkører for gonadefunktion. Dette arbejde har også ført til min interesse for den mulige invirkning af miljøfaktorer - herunder hormonforstyrrende kemikalier -  på menneskers reproduktive sundhed.

Jeg er leder af hormon- og analytisk kemi laboratorierne ved Klinik for Vækst og Reproduktion og har mange års erfaring i immunanalyser for måling af hormoner, herunder at implementering af nye hormonanalyser i den kliniske diagnostik.

Siden begyndelsen af 2000'erne har human biomonitorering af ikke-persisterende miljøkemikalier og deres mulige associationer til menneskers sundhed også været et af mine forskningsområder. Det var i denne forbindelse jeg i 2004 var med til at etablere afdelingens analytisk biokemiske laboratorium til biomonitorering af ikke-persisterende små molekyler og metaboliter vha. LC-MS/MS teknologi. De senere år har vi også inddraget LC-MS/MS teknologen i vores klinisk biokemisk analyser for udvalgte hormoner. 

Kommentarer til publikationsliste

Hurtig oversigt over videnskabelige publikationer pr. August 2018

Total antal orginale artikler: +200, Antal citationer: >9500, H-index: 58 (ISI, web of science), 69 (google scholar)

Expertise

25 års erfaring med hormonanalyser, især ved immunanalyser. Laboratorieledelse og kvalitetskontrol, herunder DANAK akkreditering.

Endokrinologi, med fokus på vækst og reproduktion; herunder især kønshormoner som kliniske markører for mandlig gonadefunktion.

 

Primære forskningsområder

Endokrinologi med fokus på vækst og reproduktion.

Serum hormonniveauer som kliniske markører inden for vækst og reproduktion

Indflydelse af miljø- og livsstils-faktorer på funktion og regulering af endogene hormoner.

Human biomonitorering og epidemiologiske studier af effekter af kemiske eksponeringer på menneskets sundhed. 

ID: 40863