Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Uddannelse og grader

1988Cand.Scient (MSci) i biology ved Københavns Universitet
1992Ph.D. grad i Celle- og Molekylær-biologi ved Proteinlaboratoriet, Københavns Universitet

Ansættelser

1992- 1995Post doc ved Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
siden 1992Videnskabelig leder af Hormonlaboratoriet, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
1995- 2000Seniorforsker, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
siden 2000Forskningsleder, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, med afdelingens hormonlaboratorium, der i 2004 blev udvidet med et kemisk laboratorium, som særligt ansvarsområde. 
Siden 2006Medlem af afdelingsledelsen, Afd. For Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
Siden 2008Leder af Center for Hormonforstyrrende stoffer (cehos.dk)
Siden 2014Medlem af EDMaRC management group (edmarc.net) 
Siden 2018Gruppeleder for the Hormone and endocrine disruptor laboratory group (https://bit.ly/3uZP7DA)

Forskningsområde

Siden de tidlige 1990'ere har mit forskningsområde primært været den hormonelle regulering af kønsudviklingen og mandlig reproduktion. Ved hjælp af immunologiske metoder har jeg i detaljer beskrevet kønshormonet inhibin B under forskellige livsfaser og forskellige tilstande af nedsat reproduktionshelbred. Baseret på mit arbejde er inhibin B måling i dag etableret som et værdifuldt klinisk værktøj i udredningen af andrologiske patienter.

I mine undersøgelser af mandlige reproduktions hormoner i store befolkningsundersøgelser og mandlige patienter med nedsat testikelfunktion har jeg vist, at der i Danmark har været en faldende sekulær tendens i niveauet af mandligt testosteron siden de tidlige 1980'ere, og at mænd med nedsat spermatogenese også har lavere testosteronproduktion. Mine epidemiologiske undersøgelser har vist at nedsat Leydig celle funktion (de celler i testiklen som producerer testosteron) hos mænd er associeret med øget sygelighed og dødelighed.

Min interesse for den hormonelle regulering af kønsudvikling og mandlig reproduktion har også ført til en interesse i hvordan miljøfaktorer - inklusive hormonforstyrrende kemikalier – påvirker menneskers reproduktive helbred. I 2004 var jeg involveret i etableringen af et analytisk biokemisk laboratorium til bioovervågning af ikke-persistente kemikalier og deres metabolitter ved hjælp af LC-MS/MS-teknologi. Dette arbejde har resulteret i helt nye data for den danske befolknings udsættelse for en række kemikalier med kendt eller mistænkt hormonforstyrrende egenskaber baseret på måling af urinniveauer af disse stoffer og deres metabolitter: f.eks phthalater, bisphenol A, parabener, UV-filtre. Disse eksponeringsdata er blevet brugt i befolkningsundersøgelser til at undersøge sammenhænge mellem eksponering og helbredseffekter.

De senere år har jeg også rettet min interesse mod udvikling af analyser for reproduktions steroidhormoner (testosteron og østradiol og relaterede metaboliter) og peptidhormoner (f.eks. Insl3) baseret på LC-MS / MS-teknologi.

Kommentarer til publikationsliste

Hurtig oversigt over videnskabelige publikationer pr. februar 2023

Total antal orginale artikler: +250, Antal citationer: >16,000, H-index: 70 (ISI, web of science), 86 (google scholar)

OrcID: 0000-0002-7300-1659

Expertise

Som forskningsleder og gruppeleder for "The Hormone and Endocrine Disruptor Laboratory Group ved Afd. for Vækst og Reproduktionhar er mit særlige ansvarsområde udvikling og kvalitetssikring af afdelingens hormon- og analytisk kemi laboratorierierne.

Jeg har mere end 25 års erfaring i immunanalyser for måling af hormoner og har gennem årene været med til at implementere en række nye hormonanalyser, som idag bruges både i den kliniske diagnostik og til forskningsprojekter. I 2014 var jeg medvirkende til at vores hormonlaboratorium blev DANAK akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 standarden for medicinske laboratorier  Vores analytiske kemi enhed er efterfølgende også blevet akkrediteret.  

Jeg har en bred viden inden for reproduktion endokrinologi, især med fokus på mandlig reproduktion herunder fysiologiske og molekylærbiologiske processer involveret i den endokrine regulering af vækst og reproduktion.

Jeg har igennem mange år arbejdet med store datasæt og har stor erfaring med at arbejde med databaser og databehandling, herunder statistiske analyser i programmer som SPSS, Access, Excel etc.

Endelig er jeg udvikler og administrator på flere af afdelingens hjemmesider relateret til vores forskning (f.eks. vækstkurver.dk, edmarc.net, cehos.dk) og er erfaren bruger af software som filezilla, website X5 og paint.net.   

 

 

Primære forskningsområder

Endokrinologi med fokus på vækst og reproduktion.

Serum hormonniveauer som kliniske markører inden for vækst og reproduktion

Indflydelse af miljø- og livsstils-faktorer på funktion og regulering af endogene hormoner.

Human biomonitorering og epidemiologiske studier af effekter af kemiske eksponeringer på menneskets sundhed. 

Aktuel forskning

Human eksponering for hormonforstyrrende stoffer og effekter på kønsudviklingen med fokus på mandlig reproduktions endokrinologi. 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anna-Maria Andersson er aktive. Disse emneetiketter kommer fra denne persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller