Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Aktuel forskning

Danish Diabetes Academy (DDA) co-finansieret PhD-studerende med forskning inden for området Hudproblemer til insulinpumpebehandling og glukosensorer hos børn og unge med type 1 diabetes, 2019-2022 - herunder vil tre store kliniske forskningsprojekter være inkluderet med både case-kontrol design, registerstudie og et stort prospektivt interventionsstudie. Læs mere på: https://www.danishdiabetesacademy.dk/dda-funded-researchers 

Primære forskningsområder

Tidligere forskning inden for pædiatrisk pulmonologi (2015) og senest haft forskningsår og prægraduat forskning inden for et tværsnitsstudie omkring hudproblemer til insulinpumper og glukosesensorer hos både børn og voksne foruden et fokusgruppeinterview omkring selvsamme emne (2016-2018). 

ID: 53674573