Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Ortopædkirurgisk Afdeling - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Organisationsprofil

Overordnet arbejder vi for et arbejdsmiljø, hvor forskning er en naturlig del af det daglige arbejde for alle personalegrupper. Vi ønsker konstant at inspirere og støtte medarbejdere der vil forske, således at vi kan være med til at bedre den fremtidige behandling af ortopædkirurgiske patienter. Vi ønsker at være aktive når nye produkter eller materialer indføres således at fremtidig brug gøres på et evidensbaseret grundlag. Vi er i afdelingen involveret i både klinisk forskning samt register forskning inden for forskellige områder.

 

Vi indrapporterer løbende til nationale kliniske databaser bl.a. Alloplastikregister, Hoftenære frakturer (NIP) og Dansk Fraktur DataBase.

 

Camilla Bernild undersøger nye samarbejdsformer mellem pårørende og sygeplejesker i udskrivelsesprocessen af ældre patienter med hoftebrud. Formålet er, at belyse og udvikle eksisterende sygeplejefaglige udskrivelsespraksis med ældre patienter indlagt med hoftenær fraktur mhp større grad af patient- og pårørendeinddragelse.  

I den håndkirurgiske sektion er både sygeplejesker, ergoterapeuter og læger involveret i forskning. Der forskes bl.a. i diagnostik af scaphoideum frakturer samt at optimerer behandlingen for patienter med distale radius frakturer. Sidstnævnte undersøger vi aktuelt ved et dobbeltblinded randomiseret klinisk studie betydningen af suturering vs ikke suturering af pronator qudratus musklen i forbindelse med operation med volar skinne ved distale radius frakturer. Derud over forventer vi i 2015 at oprette en database for alle patienter med håndledsbrud for at etablerer bedre viden om frakturfølger hos patienter uafhængigt af om bruddet er konservativt eller operativt behandlet.

 

Vi har et veludviklet sårteam der har stort fokus på tryksår, diabetiske og kroniske sår. Sårteamet er aktive i brug af ”plejenet”, der fremmer og letter den ofte langvarige behandling af sårene. Vi er aktuelt involveret i projekter om diabetiske sår (bl.a. Leuco-Patch projektet) og planlægger yderligere studier omhandlende behandlingsmetoder til at fremme helingen af kroniske sår samt amputations sår bl.a. ved lokal undertryksbehandling (NWPT).

 

I samarbejde med blodbanken på Rigshospitalet undersøger vi ved et kvalitetsudviklingsprojekt behandling af anæmi før operation ved isættelse af alloplastik i hofte og knæ.  Projektet skal undersøge en tese om at udredning og behandling af anæmi før operation kan give et bedre postoperativt forløb med færre alvorlige komplikationer.

 

Kontaktpersoner:

Jesper Sonntag

1. reservelæge, MD

Tlf: 48 29 20 51

Jesper.Sonntag.02@regionh.dk

Kontaktinformation

ID: 374