Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Nordsjællands Hospital - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Forskning er vigtig for Nordsjællands Hospital. Vores forskningsaktiviteter rettes mod hyppige og almindelige sygdomme, hvor hospitalet kan gøre en særlig indsats i forhold til funktionen som område- og akuthospital i Region Hovedstaden. Derfor vil hospitalet også i fremtiden være attraktivt og konkurrencedygtigt.

 

Forskningsstrategi 2020 for Nordsjællands Hospitals arbejder hen imod høj faglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet. Høj faglig kvalitet tilstræbes ved, at al patientbehandling er baseret på evidens og bedste kliniske praksis opnået gennem forskning. Dette skal opnås gennem stærke forskningsmiljøer, forskning initieret af såvel læger som professionsbachelorer samt implementering af forskningsresultater i klinisk praksis.

 

Direktionen ved Nordsjællands Hospital har prioriteret at støtte den kliniske forskning med 1% af hospitalets budget årligt. Midlerne udmøntes i deleforskerstillinger, post-doc stillinger, ph.d.-stipendier samt en forskningspulje til støtte for projekter, forskningsarrangementer og kongresdeltagelse.

 

ID: 29