Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Neurologisk Afd. med Fysioterapi- og Ergoterapi - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Forskning i Neurologisk Afdeling

 

Den kliniske forskning i Neurologisk Afdeling tager udgangspunkt i afdelingens tre store patientforløb indenfor henholdsvis apopleksi, epilepsi og hjernekræft som kort beskrevet nedenfor. Endvidere udføres tværgående projekter, der undersøger om miRNA ekspressionsprofiler i blodprøver og cerebrospinalvæske kan anvendes som diagnostiske og prognostiske biomarkører for apopleksi og demenssygdomme.

Herudover er der i afdelingen en række igangværende professionsbachelorinitierede forskningsprojekter, der drives af  fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker.

 

Apopleksi

 

Afdelingens forskningsprojekter indenfor apopleksi har fokus på både den akutte fase og rehabiliteringsfasen. I et ph.d. projekt undersøger vi f.eks. det fysiske aktivitetsniveau både patienter med akut apopleksi ved hjælp af kvantitative målinger med accelerometri. Vi er endvidere ved at opbygge en stor lokal apopleksidatabase, som vil gøre det muligt for os at følge vigtige parametre vedrørende behandling og genoptræning igennem hele apopleksiforløbet fra akut indlæggelse i afdelingen i Hillerød til udskrivelse fra afdelingens rehabiliteringsafsnit i Frederikssund. Akuelt har vi fokus på at belyse forekomst af infektionskomplikationer under indlæggelse samt mortalitet blandt apopleksipatienter.

 

Apopleksiforskningsansvarlige: Thomas Christensen og Kai Jensen

 

Epilepsi

 

På epilepsiområdet har afdelingens forskningsprojekter dels til formål at belyse forskellige psykiatriske aspekter ved epilepsi, navnlig forekomsten af angst og depression, dels at bidrage til kvalitetsudvikling i afdelingens epilepsiforløb.

 

Epilepsiforskningsansvarlig: Christian Pilebæk Hansen.

 

Hjernekræft

 

Afdelingens forskning i hjernekræft omfatter kliniske og registerbaserede studier med det formål at indsamle viden, som kan bidrage til optimering af patientforløbene. Specielt fokuseres på oplevelse af symptomer og psykosociale effekter blandt patienter og pårørende.

 

Ansvarlig for forskning i hjernekræft: Birthe Krogh Rasmussen

 

Biomarkører

 

Overordnet har afdelingens biomarkørforskning til formål at identificere og validere nye diagnostiske og prognostiske biomarkører for forskellige forskellige neurologiske sygdomme. Aktuelt fokuserer vi i et ph.d. delprojekt på, om der ved akut iskæmisk apopleksi findes karakteristiske miRNA ekspressionsprofiler i blod og cerebrospinalvæsken (”miRNA signaturer”), der kan benyttes som diagnostiske biomarkører. I et andet ph.d. delprojekt undersøger vi, om miRNA ekspressionsprofiler i blodprøver og cerebrospinalvæske fra patienter med demens kan bruges til at skelne mellem de hyppigste demenssygdomme, herunder Alzheimers sygdom.

 

Ansvarlig for biomarkørforskning: Thomas Christensen

 

 

Kontakt personer:

 

Thomas Christensen, research responsible,  MD, DMSc

thomas.christensen.02@regionh.dk

     

Christian Pilebæk Hansen, MD

christian.pilebaek.hansen.01@regionh.dk

 

Birthe Krogh Rasmussen, MD, DMSc

Birthe.krogh.rasmussen@regionh.dk

 

Kai Jensen, MD, DMSc

kai.jensen@regionh.dk

 

 

PhD- studerende:

 

Sofie Solvsten Sørensen, MD

sofie.soelvsten.soerensen@regionh.dk

 

Anna Strømmen, MD

anna.maria.stroemmen@regionh.d

 

 

Kontaktinformation

ID: 373