Lungemedicinsk og Infektionsmedicinsk Afd.

Organisationsprofil

Forskningsinteresseområder

 

Forskningen i Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling fokuserer på fire store områder, nemlig lungebetændelse herunder tuberkulose, kroniske lungesygdomme (KOL), infektioner i centralnervesystemet og cancerudredning via den nyetablerede diagnostiske enhed (DE).

Udover disse kerneområder er vi involveret i en bred vifte af samarbejdsprojekter omkring tuberkulose, blodforgiftning, knogleinfektion, immundefekt og kroniske virale infektioner, og vi inkluderer patienter i de danske og internationale databaser f.eks. Den Danske HIV-kohorte (DHK) og EuroSIDA, Danish PEP registry og den landdækkende database for hepatitis B og C (DAN-HEP). Vi deltager i flere internationale forskningsprojekter bl.a med Tyskland omkring pneumoni (CAPNETZ). Vi indberetter data til det nationale indikatorprojekt for KOL og KOALA samt andre forsknings- og kvalitetssikringsdatabaser. Disse databaser åbner mulighed for forskningssamarbejde med andre tilsvarende afdelinger i Danmark.

Endelig er vi aktivt involveret i forskning indenfor Patientsikkert Sygehus.

Der er i begge afdelingens specialer lang tradition for at deltage i lægemiddelindustri sponsorerede medicinafprøvninger indenfor områderne HIV, hepatitis og KOL.

Ambitionen er at drive forskning, som er klinisk relevant og kan være med til at forbedre hverdagen for patienter og personale. Vi arbejder tværfagligt og ønsker at etablere et integreret forskningsmiljø for både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, medicinstuderende og andre faggrupper med interesse for at afklare kliniske relevante problemstillinger gennem forskning.

 

Samfundserhvervet pneumoni

Vores mål er at blive de bedste i DK til at behandle pneumoni.

Vores satsning på samfundserhvervet pneumoni består af en etablering af en retrospektiv kohorte, en database og en biobank med prospektivt indsamlede data. På baggrund heraf vil vi evaluere af eksisterende pneumoniforløb, prospektivt systematisk indsamle data for pneumoniforløbet og evaluere disse med henblik på identifikation af forbedringspotentialer, implementering af optimerede guidelines tilpassede Nordsjællands hospital og endelig vil vi gennemføre prospektive, randomiserede interventionsstudier og deltage i internationale multicenterstudier.

Vi er også involveret i plejedelen og patientoplevelsen samt ph.d.-studerende.

 

Tuberkulose

Tuberkulose i lungerne er i Danmark et differential diagnostisk problem, hvor antallet af mistænkte er stort, men antallet af syge er begrænset. Thomas Stig Hermansen (ph.d.- studerende læge) er ved at beskrive betydning af alder og andre risikofaktorer for testens formåen i samarbejde med SSI.

I samarbejde med et universitet (KCRI) i Tanzania ser vi på biomarkører for TB og behandlingsrespons, TB og malaria samt smitteopsporing.

 

KOL

Projekt DIACOL - udvikling og afprøvning af en sygeplejeinitieret, palliativ indsats målrettet patienter med svær KOL og deres pårørende.
Projektet omhandler en pragmatisk effektundersøgelse med ledsagende kvalitative beskrivelser, der inddrager både patient- og pårørendeperspektivet.

I samarbejde med primær sektoren har vi initieret CAPTAIN projektet: Comprehensive and Prospective Treatment and Individual Nursing”

  

Diagnostisk Enhed

I 2014 startede forskningsprojektet omkring Diagnostik Enhed (DE). De 4 enheder i Region Hovedstaden er blevet enige om at samarbejde omkring dataindsamling og etablering af en biobank og en DE database, som er forankret på Nordsjællands Hospital, Hillerød.

 


 

Kontaktpersoner

Birgitte Lindegaard Madsen

Overlæge, ph.d.

birgitte.lindegard.madsen@regionh.dk 

 

Thyge Lynghøj Nielsen

Overlæge, MD, Ph.d.

Tlf. 48 29 57 80

thyge.lynghoej.nielsen@regionh.dk

  

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lungemedicinsk og Infektionsmedicinsk Afd. er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller