Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Klinisk Forskningsafdeling - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Organisationsprofil

Klinisk Forskningsafdelings opgave på Hvidovre Hospital er at fremme forskningen på tværs af hele hospitalet. Dertil har centret opbygget en samlende infrastruktur hvor mere end 60 forskere fra grundvidenskabelige, teknologiske og kliniske miljøer færdes. Centret er en dynamisk organisation, som arbejder for at udvikle patientbehandlingen lige fra en større forståelse af basale sygdomsmekanismer til forbedring af aktuelle kliniske retningslinjer og patientforløb.

Gennem strategisk forskningsledelse og projektvejledning har Klinisk Forskningsafdeling
samlet både de sundhedsfaglige specialister og andre tværgående kompetencer, som statistikere og molekylærbiologer. Samarbejdet mellem forskerne resulterer i en årlig produktion på 60-70 videnskabelige artikler, hvoraf størstedelen udspringer af forskningsprojekter forankret på Hvidovre Hospital.         

Mål for Klinisk Forskningsafdeling

Afdelingen skal være i front indenfor molekylærbiologisk-immunologisk og virologisk forskning.

Afdelingen skal kunne tiltrække de bedste forskere inden for miljøet og være drivkraft for tværfaglig forskningsaktivitet.

Afdelingen skal bidrage til at styrke netværksdannelse med såvel offentlige som private institutioner

Afdelingen skal bidrage til synliggørelse af hospitalets forskningsaktivitet.

Der henvises iøvrigt til vores hjemmeside

Kontaktinformation

ID: 111