Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Infektionsmedicinsk Afdeling - en del af Københavns Universitetshospital
Vis graf over relationer

Infektionsmedicinsk afdeling varetager lands- og landsdelsfunktionen i behandling af patienter med infektionssygdomme herunder importerede sygdomme og tropesygdomme. Herudover deltager afdelingen i behandlingen af ikke specialiserede intern medicinske patienter, samt har medicinsk tilsynsfunktion for psykiatrisk afdeling. Afdelingen varetager behandling af op mod halvdelen af de danske HIV/AIDS patienter. Udover patient behandling er afdelingen opgave at deltage i uddannelsen af sundhedsfaglige personer, såvel prægraduat som postgraduat. Afdelingen har forskningsforpligtigelse på højeste nationale og internationale niveau. Afdelingen yder over 11.000 sengedage årligt samt mere end 12.500 ambulante besøg.

Afdelingen behandler patienter med akutte og kroniske infektionssygdomme herunder importerede sygdomme og tropesygdomme. Afdelingen behandler børn over 6 år med meningitis.  På det intern medicinske område deltager afdelingen i behandlingen af almen intern medicinske lidelser fra Hvidovre Hospitals optageområde.

Infektionsmedicinsk afdeling har den målsætning at markere sig som den førende infektionsmedicinske afdeling i landet med hensyn til diagnostik, forskning, pleje og behandling af patienter med infektionsmedicinsk sygdomme, herunder HIV og AIDS.

Kontaktinformation

ID: 100