Organisationsprofil

Rigshospitalets Enhed for Kirurgisk Patofysiologi er forankret i Juliane Marie Centeret. Enheden igangsætter og koordinerer aktiviteter til forbedring af det perioperative forløb, som indbefatter det præ-, intra- og postoperative forløb.

Enhedens funktion er karakteriseret ved at være multidisciplinær og multinationalt samt ved at implementere de opnåede forskningsresultater i klinisk praksis. Dette sker i multicentersamarbejde med både kirurger, anæstesiologer, sygeplejersker og fysioterapeuter.

Forskningen fokuserer bl.a. på kirurgisk patofysiologi og smertebehandling. ​

  

Accelererede Patientforløb i fokus

Enhed for Kirurgisk Patofysiologi blev etableret i 2004 med det formål at videreudvikle konceptet ”Accelererede operationsforløb” som professor Henrik Kehlet har udviklet.

Målet var at optimere af de enkelte komponenter (smerte, minimal invasiv kirurgi, farmakologisk stressreduktion, væsketerapi, perioperative behandlingsprincipper og rehabilitering) og herudfra facilitere implementering på national og international basis gennem videnskabelig dokumentation af de opnåede resultater.

Konceptet ”Accelererede operationsforløb” har fået stor opmærksomhed og betydning såvel nationalt som internationalt ved den dokumenterede positive effekt gennem reduktion af hospitaliseringsbehov, medicinske komplikationer og rekonvalescens og dermed udgørende en unik kombination af øget kvalitet og samtidig besparelse.

 

Kroniske postoperative smerter

Enhedens andet indsatsområde er ”kroniske postoperative smerter”, hvor forskningen har haft betydelig international indflydelse.

Dels ved at illustrere problemets omfang fra store nationale undersøgelser ved brok-, lunge- og brystkræftkirurgi og dels ved at afklare risikofaktorer gennem prospektive undersøgelser for derved for første gang at bidrage til fremtidig rational strategi for profylakse og behandling.

 

Lundbeckfond Center for fast-track hofte- og knæalloplastik

Endelig forestår Enheden den videnskabelige styring og sekretariatsfunktion af Lundbeckfond Center for fast-track hofte- og knæalloplastik. 

 

Forskning

Enhed for Kirurgisk Patofysiologi forsker i accelererede patientforløb og smertebehandling. Forskningen er blandt andet støttet af Lundbeckfonden, EU og Kræftens Bekæmpelse.

Forskningsresultaterne publiceres i videnskabelige tidsskrifter og i doktor- og ph.d. afhandlinger.

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Enhed for Kirurgisk Patofysiologi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller