Hvad er formativ evaluering? Introduktion til teoretisk ramme, potentielle bidrag og eksempler på konkrete resultater fra en formativ evaluering

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Beskrivelse

I modsætning til en såkaldt summativ evaluering, der retter sig mod et afsluttet arbejde og outputtet heraf, er en formativ evaluering fremadrettet, dvs. orienterer sig mod at styrke og stimulere udviklingen i et igangværende projekt ved at generere viden og indsigt, som løbende kan informere beslutningstagere og praksis i arbejdet med at justere et projekt eller indsats. En formativ evaluering fokuserer således ikke på outcome og effekter, men på læring, proces og viden, der undervejs i forløbet kan give de implicerede parter større indsigt i relevante forhold om et projekt.

Overordnet set søger en formativ evaluering at give feedback og svar på følgende spørgsmål:
- 1) Hvor skal projektet hen (dvs. sætter mål og retning: hvad skal der gøres fremover)?
- 2) Hvor er projektet nu (dvs. nuværende status: hvad er der sket indtil nu)?
- 3) Hvordan skal projektet komme videre (dvs. fokus på handling: hvad kan der gøres fremadrettet)?

I den forstand er der tale om en konstruktiv evalueringsform, der adresserer nuværende processer og praksis med henblik på handling og udbedring af svagheder og udfordringer i projektet samt vejledning i forhold til kompetenceudvikling og -opbygning.

På oplægget introduceres det overordnede teoretiske afsæt for arbejdet med formative evalueringer, der lægger sig tæt op af aktionsforskning. Forskelle på en summativ og formativ evaluering præsenteres, og det diskuteres ligeledes, hvordan en formativ evaluering adskiller sig fra en procesevaluering. De særlige bidrag, en formativ evaluering kan tilføre udviklingen af interventioner, fremhæves.

Et eksempel på en formativ evaluering præsenteres med udgangspunkt i det igangværende projekt Datadreven Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser, der i 2021-22 blev afprøvet og tilpasset undervejs via formativ evaluering i en præpilotfase på erhvervsskolen Holbæk EUC-Nordvestsjælland (interventionen testes pt. på otte pilotskoler). Metodedesign for den formative evaluering på Holbæk EUC-NVS præsenteres, og en række konkrete resultater og ændringer af Datadreven Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser på baggrund af evalueringen fremhæves.
Periode26 sep. 2022
BegivenhedstitelFolkesundhedsdage 2022: Prioritering i et Pluralistisk Perspektiv
BegivenhedstypeKonference
Grad af anerkendelseNational