Research
Print page Print page
Switch language
Bispebjerg Hospital - a part of Copenhagen University Hospital
Published

Forløbskoordination for den ældre medicinske patient fra plejebolig: Et samarbejdsprojekt mellem Sundheds-og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Research output: Book/ReportReport

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@book{c97cbe53d79c4b25b7e5c44e14330584,
title = "Forl{\o}bskoordination for den {\ae}ldre medicinske patient fra plejebolig: Et samarbejdsprojekt mellem Sundheds-og Omsorgsforvaltningen K{\o}benhavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital",
abstract = "Sundhedsstyrelse beskriver i 2011 ”Den {\ae}ldre medicinske patient”, som v{\ae}rende karakteriseret ved h{\o}j alder, sv{\ae}r sygdom, komorbiditet, nedsat fysisk og/eller cerebralt funktionsniveau, polyfarmaci, behov for kommunale st{\o}tteforanstaltninger og sygehusindl{\ae}ggelser. Borgere i plejebolig oplever i gennemsnit to hospitalsindl{\ae}ggelser pr. {\aa}r. De er blandt de mest skr{\o}belige borgere i vores samfund og afh{\ae}ngige af den hj{\ae}lp, de f{\aa}r i hverdagen og under indl{\ae}ggelse. Form{\aa}let med projektet er at afd{\ae}kke indl{\ae}ggelsesforl{\o}b fra plejebolig til hospital ud fra et borger- og sundhedsfagligt perspektiv samt afd{\ae}kke de v{\ae}sentligste problematikker og implementere forl{\o}bskoordinationsprogram indenfor omr{\aa}der med forbedringspotentiale. Projektet blev designet og gennemf{\o}rt i et samarbejde mellem K{\o}benhavns Kommune og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital. Projektets empiri best{\aa}r af 17 prim{\ae}re og 8 opf{\o}lgende case-beskrivelser, der dannes fra fokusgrupper og strukturerede interview med patienter, p{\aa}r{\o}rende og plejepersonale fra begge sektorer i forbindelse med de enkelte indl{\ae}ggelser og udskrivelser. Disse suppleredes med journaldata fra regionale og kommunale journaler. Til analysen blev der anvendt systematisk meningskategorisering. Borgerne fra plejebolig er relevante og gode informanter, de bidrog med oplevelser og nyttig viden om overgangen fra plejebolig til hospital og retur. Oplevelsen af tryghed og utryghed fylder meget og analysen viser, at {\aa}rsagen til borgernes utryghed skifter hen over indl{\ae}ggelsesforl{\o}bet. I perioder uden akut sygdom f{\o}ler borgerne sig generelt trygge p{\aa} plejecentrene. I perioder med akut sygdom er borgerne mere trygge p{\aa} hospitalet. Under indl{\ae}ggelse opleves dog ny utryghed ifm. usikkerhed overfor eget ansvar, at v{\ae}re et fremmed sted, manglende information og personalets manglende kendskab til borgerens plejebehov. Af analysen fremkom desuden fire gennemg{\aa}ende temaer; rettidighed, forventningsafstemning, serviceorientering og kompetenceudvikling & -afklaring. De fire temaer danner basis for afpr{\o}vning og implementering af 1) f{\o}lgeskab ved indl{\ae}ggelsen, 2) brug af pakkelister, poser og kuverter ved indl{\ae}ggelsen, 3) systematiseret tv{\ae}rsektoriel kommunikation ved fund af dysfagi, 4) brug af kuvert ved udskrivelsen og 5) opf{\o}lgning ved f{\o}lge-hjem sygeplejerske. Det afpr{\o}vede punktvise forl{\o}bskoordinationsprogram gav mere rettidig og serviceorienteret kommunikation mellem sundhedsfagligt personale i de to sektorer, og der er mindre usikkerhed hos personalet om eget ansvar og opgave. Det har ikke v{\ae}ret muligt at m{\aa}le effekten af den bedre kommunikation i et {\o}get tryghedsniveau hos borgerne. Oplevelsen af tryghed er kompleks og formentlig iboende akut sygdom og hospitalsindl{\ae}ggelse, uanset alder. Alle indsatser, der er udviklet og testet i projektet, vurderes at v{\ae}re generiske og mulige at implementere i andre kommuner og hospitaler i en formaliseret ramme for samarbejdet.",
keywords = "Sundhedsvidenskab, forl{\o}bskoodination, {\ae}ldre medicinsk patient, plejebolig, sektorovergang, skr{\o}belig, akut",
author = "Hanne Nygaard and {Rygaard Duedahl}, Lisbeth and Lone Petersen and Anette Ekmann",
year = "2019",
month = feb,
day = "22",
language = "Dansk",
isbn = "978-87-971048-1-1",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Forløbskoordination for den ældre medicinske patient fra plejebolig

T2 - Et samarbejdsprojekt mellem Sundheds-og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

AU - Nygaard, Hanne

AU - Rygaard Duedahl, Lisbeth

AU - Petersen, Lone

AU - Ekmann, Anette

PY - 2019/2/22

Y1 - 2019/2/22

N2 - Sundhedsstyrelse beskriver i 2011 ”Den ældre medicinske patient”, som værende karakteriseret ved høj alder, svær sygdom, komorbiditet, nedsat fysisk og/eller cerebralt funktionsniveau, polyfarmaci, behov for kommunale støtteforanstaltninger og sygehusindlæggelser. Borgere i plejebolig oplever i gennemsnit to hospitalsindlæggelser pr. år. De er blandt de mest skrøbelige borgere i vores samfund og afhængige af den hjælp, de får i hverdagen og under indlæggelse. Formålet med projektet er at afdække indlæggelsesforløb fra plejebolig til hospital ud fra et borger- og sundhedsfagligt perspektiv samt afdække de væsentligste problematikker og implementere forløbskoordinationsprogram indenfor områder med forbedringspotentiale. Projektet blev designet og gennemført i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital. Projektets empiri består af 17 primære og 8 opfølgende case-beskrivelser, der dannes fra fokusgrupper og strukturerede interview med patienter, pårørende og plejepersonale fra begge sektorer i forbindelse med de enkelte indlæggelser og udskrivelser. Disse suppleredes med journaldata fra regionale og kommunale journaler. Til analysen blev der anvendt systematisk meningskategorisering. Borgerne fra plejebolig er relevante og gode informanter, de bidrog med oplevelser og nyttig viden om overgangen fra plejebolig til hospital og retur. Oplevelsen af tryghed og utryghed fylder meget og analysen viser, at årsagen til borgernes utryghed skifter hen over indlæggelsesforløbet. I perioder uden akut sygdom føler borgerne sig generelt trygge på plejecentrene. I perioder med akut sygdom er borgerne mere trygge på hospitalet. Under indlæggelse opleves dog ny utryghed ifm. usikkerhed overfor eget ansvar, at være et fremmed sted, manglende information og personalets manglende kendskab til borgerens plejebehov. Af analysen fremkom desuden fire gennemgående temaer; rettidighed, forventningsafstemning, serviceorientering og kompetenceudvikling & -afklaring. De fire temaer danner basis for afprøvning og implementering af 1) følgeskab ved indlæggelsen, 2) brug af pakkelister, poser og kuverter ved indlæggelsen, 3) systematiseret tværsektoriel kommunikation ved fund af dysfagi, 4) brug af kuvert ved udskrivelsen og 5) opfølgning ved følge-hjem sygeplejerske. Det afprøvede punktvise forløbskoordinationsprogram gav mere rettidig og serviceorienteret kommunikation mellem sundhedsfagligt personale i de to sektorer, og der er mindre usikkerhed hos personalet om eget ansvar og opgave. Det har ikke været muligt at måle effekten af den bedre kommunikation i et øget tryghedsniveau hos borgerne. Oplevelsen af tryghed er kompleks og formentlig iboende akut sygdom og hospitalsindlæggelse, uanset alder. Alle indsatser, der er udviklet og testet i projektet, vurderes at være generiske og mulige at implementere i andre kommuner og hospitaler i en formaliseret ramme for samarbejdet.

AB - Sundhedsstyrelse beskriver i 2011 ”Den ældre medicinske patient”, som værende karakteriseret ved høj alder, svær sygdom, komorbiditet, nedsat fysisk og/eller cerebralt funktionsniveau, polyfarmaci, behov for kommunale støtteforanstaltninger og sygehusindlæggelser. Borgere i plejebolig oplever i gennemsnit to hospitalsindlæggelser pr. år. De er blandt de mest skrøbelige borgere i vores samfund og afhængige af den hjælp, de får i hverdagen og under indlæggelse. Formålet med projektet er at afdække indlæggelsesforløb fra plejebolig til hospital ud fra et borger- og sundhedsfagligt perspektiv samt afdække de væsentligste problematikker og implementere forløbskoordinationsprogram indenfor områder med forbedringspotentiale. Projektet blev designet og gennemført i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital. Projektets empiri består af 17 primære og 8 opfølgende case-beskrivelser, der dannes fra fokusgrupper og strukturerede interview med patienter, pårørende og plejepersonale fra begge sektorer i forbindelse med de enkelte indlæggelser og udskrivelser. Disse suppleredes med journaldata fra regionale og kommunale journaler. Til analysen blev der anvendt systematisk meningskategorisering. Borgerne fra plejebolig er relevante og gode informanter, de bidrog med oplevelser og nyttig viden om overgangen fra plejebolig til hospital og retur. Oplevelsen af tryghed og utryghed fylder meget og analysen viser, at årsagen til borgernes utryghed skifter hen over indlæggelsesforløbet. I perioder uden akut sygdom føler borgerne sig generelt trygge på plejecentrene. I perioder med akut sygdom er borgerne mere trygge på hospitalet. Under indlæggelse opleves dog ny utryghed ifm. usikkerhed overfor eget ansvar, at være et fremmed sted, manglende information og personalets manglende kendskab til borgerens plejebehov. Af analysen fremkom desuden fire gennemgående temaer; rettidighed, forventningsafstemning, serviceorientering og kompetenceudvikling & -afklaring. De fire temaer danner basis for afprøvning og implementering af 1) følgeskab ved indlæggelsen, 2) brug af pakkelister, poser og kuverter ved indlæggelsen, 3) systematiseret tværsektoriel kommunikation ved fund af dysfagi, 4) brug af kuvert ved udskrivelsen og 5) opfølgning ved følge-hjem sygeplejerske. Det afprøvede punktvise forløbskoordinationsprogram gav mere rettidig og serviceorienteret kommunikation mellem sundhedsfagligt personale i de to sektorer, og der er mindre usikkerhed hos personalet om eget ansvar og opgave. Det har ikke været muligt at måle effekten af den bedre kommunikation i et øget tryghedsniveau hos borgerne. Oplevelsen af tryghed er kompleks og formentlig iboende akut sygdom og hospitalsindlæggelse, uanset alder. Alle indsatser, der er udviklet og testet i projektet, vurderes at være generiske og mulige at implementere i andre kommuner og hospitaler i en formaliseret ramme for samarbejdet.

KW - Sundhedsvidenskab

KW - forløbskoodination

KW - ældre medicinsk patient

KW - plejebolig

KW - sektorovergang

KW - skrøbelig

KW - akut

M3 - Rapport

SN - 978-87-971048-1-1

BT - Forløbskoordination for den ældre medicinske patient fra plejebolig

ER -

ID: 56695771