Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Bispebjerg Hospital - en del af Københavns Universitetshospital

Betydningen af oxidative DNA/RNA skader ved psykiske lidelser

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Jørgensen, Anders (Projektleder, faglig)
  • Jørgensen, Martin Balslev (Projektleder, organisatorisk)
  • Enghusen-Poulsen, Henrik (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Intro: DNA/RNA skader er en mulig patogentisk mekanisme ved psykisk sygdom og en mulig underliggende årsag til øget mortalitet og risiko for somatisk sygdom hos psykiatriske patienter
Metoder: Translationelt projekt hvor der både arbejdes med molekylær epidemiologi i større kohorter, hvor data er koblet til registerdata fra Danmarks Statistik, måling på patientpopulationer samt dyreforsøg. Markørerne for DNA/RNA skader måles med ultra-performance liquid chromatography koblet med massespektrometri, og der anvendes desuden andre metoder for måling af bl.a. mitochondriel repsiration, ekspression af DNA repearationsenzymer etc.
Resultater (forventede): Den overordnede hypotse er øget grad af DNA/RNA skade ved psykiske lidelser og mulige antipxidante effekter af psykiatriske lægemidler.
Diskussion/Impact (forventet): Kan få betydning for forebyggelse, uderedning og behandling af somatisk sygelighed og dødelighed hos psykiatriske patienter.
StatusIgangværende
Periode01/01/200801/01/2027

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Mood Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Epidemiologic, Pharmacology, Genetic Techniques, Biomarkers, Registerbased research

ID: 61798694