Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Bispebjerg Hospital - en del af Københavns Universitetshospital
Peter Bentsen

Peter Bentsen

Centerchef

Frederiksberg Hospital, Ndr. Fasanvej 57, 1. sal

Bygning: 14, indgang 5

2000 Frederiksberg

Danmark

Vis graf over relationer

Forskningsområde

Min forskning og relaterede interventionsprojekter og felt-eksperimenter er ret bred og tværfaglig. Men min forskning har generelt fokuseret på ‘people, places, and programmes’ i relation til børn og unges sundhed, trivsel og læring i krydsfeltet mellem sundheds-, adfærds- og socialvidenskab.

Primære forskningsområder

Med udgangspunkt i en overordnet ambition om at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning og mål om at fremme fysisk, mental og social sundhed for individer og populationer er mine vigtigste forskningsområder og interesser:

 

1) forebyggelse af overvægt og kroniske ikke-smitsomme sygdomme i et livsforløbsperspektiv

2) fremme af fysisk aktivitet og bevægelse for individer og populationer

3) udvikling, evaluering og implementering af ”real-world” komplekse interventioner og indsatser i sundheds-, social- og uddannelsessektoren

4) sammenhænge, interaktioner og mekanismer mellem sundhed, trivsel og læring

5) forskningsbaseret innovation, videns-translation og -mobilisering

Aktuel forskning

For tiden er mine forskellige forskningsområder og -interesser blevet forenet i fire flerårige tværfaglige forskningsprojekter og interventionsundersøgelser, som jeg leder som PI eller co-PI; ASPHALT, DAPL, PL4LIFE- og Naturfamilier.

Mulige interessekonflikter

None

ID: 50221399